فعالیت‌ها > برگزاری كلاس‏های ترويجی درخصوص استفاده از رشد افزا و بايوفارم ویژه زراعت در استان گلستان