فعالیت‌ها > اولین گردهمایی شرکت‎های فنی مهندسی، تحقیق و توسعه و مراکز پژوهشی صنعتی و معدنی و شرکت‎های دانش‎بنیان و صنایع پیشرفته استان البرز