فعالیت‌ها > حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور، فرآورده‎های لبنی و صنایع وابسته