فعالیت‌ها > بازدید اعضای محترم اتحادیه سراسری تعاونی‎های کشاورزی مرغداران گوشتی ایران