فعالیت‌ها > کارگاه آموزشی روشهای استفاده از کودها و مواد(سموم) بیولوژیکی برای افزایش راندمان محصول و مبارزه و کنترل آفات محصولات کشاورزی در ملکان، مرند، خداآفرین، کلیبر، پارس آباد، اردبیل