فعالیت‌ها > جهاد کشاورزی شهریار- کارگاه آموزشی یک روزه استفاده از فرآورده‎های بیولوژیک